Forgot password?
cronu
cronu

刚刚发现我中意的几乎都是白发红瞳,天哪!原来我不只是红瞳控还是白发控嘛..还是用这样的形象来塑造某类形象比较合适,然后我又特别喜欢那类呢..恩!就是这样(w癫狂而亡了)

shikiG
shiki蓝星人小哟w
黑长直控=w
2013-02-20 11:12:22
shikiG
shiki蓝星人小哟w
=w
2013-02-20 11:12:32
shikiG
shiki蓝星人小哟w
.......不好意思....不小心摁了个enter就发出去了......QAQ
2013-02-20 11:13:08
cronu
蓝星人小哟w
哈哈 没事~
2013-02-20 11:15:24
Cynthia_D
伝ぺ✿蓝星人小哟w
红瞳金瞳控~
2013-02-20 16:20:21