demi
demi

我选的流行文化任选课今天第一次上课,结果看了一晚上的中国好声音·······这是有多敷衍多敷衍!!

koyomi
koyomiDemi多好的课> <2012-10-08 12:52:29
demi
Demikoyomi问题是我都看过了·······2012-10-08 12:54:12
koyomi
koyomiDemi听歌嘛听歌~2012-10-08 12:57:17