Forgot password?
demi
demi

难道就因为昨晚睡觉前看了个什么动物世界鳄鱼出没,我就活该做这个被鳄鱼追杀同伙背叛的噩梦?!!

kana
kana
我看了关于蟒蛇的马上也会做被蛇吃掉的梦……
2011-08-07 04:02:41
demi
Demikana
同是天涯沦落人······悲催啊TT
2011-08-07 04:05:15
kana
kanaDemi
还造成了很久的心理阴影……(〒︿〒
2011-08-07 04:08:21
demi
Demikana
这倒霉孩子····乖~
2011-08-07 04:50:44