dianxincha
dianxincha

“埃及艳后”伊丽莎白泰勒去世,美女走好,天堂又多一道靓丽身影

tianlangtu
小洋走好2011-03-24 00:19:24
119
拾壹恩,今天看新闻的时候发现她去世了2011-03-24 00:38:54
Darl1ng
Meow可惜了。2011-03-24 04:31:52
dianxincha
喵饭里一只兔纸喵Meow还好了,也算高寿~2011-03-24 06:21:15