diezero
diezero

没地方自习,干脆晒太阳好了o>_<o~

rockpri
喵小仙儿~晒太阳神马的最喜欢了2010-11-30 07:17:52
diezero
diezero喵小仙儿~=w=是啊…晒得好舒服~2010-11-30 07:23:11
rockpri
喵小仙儿~diezero羡慕嫉妒恨啊……2010-11-30 07:24:39
diezero
diezero喵小仙儿~你也去晒吧=3=2010-11-30 07:43:56
119
拾壹很享受……我这下了一天的雨……2010-11-30 15:06:08