Forgot password?
dmneko
dmneko

好吧我就是个战争控...我喜欢导弹破空的感觉..喜欢飞机突破音障的感觉...看着新闻里一枚枚反舰导弹飞出去..我激动了- -...

anna42
焦糖奶油菇
米兔米兔!
2010-07-31 15:27:52
dmneko
neko焦糖奶油菇
玩使命召唤4的导弹发射就让我心跳不已..使命6的时候看见潜艇的ICBM发射又让我激动的啊...
2010-07-31 15:44:56
anna42
焦糖奶油菇neko
我不是导弹控............
2010-07-31 16:09:43
dmneko
neko焦糖奶油菇
那你是啥控- -~
2010-07-31 17:08:32
anna42
焦糖奶油菇neko
破坏欲很强的人....= =
2010-08-01 06:11:07