eiffel_
eiffel_

再也不再校園裏轉悠勒,再也不。。。為什麼開心勒又要不開心,我就那麼賤。明明不想知道可是偏要問。問勒就再也開心不起來。

Aces
AcesEiffel-cat有些事,迫切的想要知道。知道了之後,還不如不知道,2012-05-23 13:59:05
eiffel_
Eiffel-catAces是呀。。。該如何是好。。。2012-05-23 14:00:36
Aces
AcesEiffel-cat人生啊,就是要難得糊塗。2012-05-23 14:02:08
eiffel_
Eiffel-catAces過於聰明過於自省過於明白 是不是永遠大家都會很難受呀2012-05-23 14:04:27
Aces
AcesEiffel-cat有時候總要學會裝作糊塗。2012-05-23 14:24:47