Forgot password?
fatty99
fatty99

全身滚烫 全身酸痛 是的 恭喜发财 高烧!!!

angelcn
兔控
╰( ̄ω ̄o)...快快吃药啊...
2011-10-20 15:55:10
fatty99
_Hana兔控
嗯嗯,脑子都要烧坏了T-T
2011-10-20 15:58:11
angelcn
兔控_Hana
烧坏了不好啊!....快点吃药,或者找医生吧...如果太夜的话,试试喝多一点水吧....
2011-10-20 15:59:36
fatty99
_Hana兔控
已经吃过药了,让你费心啦,多谢照顾^_^
2011-10-20 16:01:01