fatty99
fatty99

好饿....

skog
肚几肚几肿麽不吃饭……2011-07-11 04:11:05
fatty99
_Hana肚几肚几减肥吃水果嘛2011-07-11 04:15:19
Elise
金路我晚上吃到撑死2011-07-11 11:30:06
fatty99
_Hana金路呜呜呜呜,我也是,肯定肥死了2011-07-11 15:40:19
Elise
金路_Hana我要使劲吃,最近太难过了2011-07-12 08:33:32
fatty99
_Hana金路我刚刚称体重,矮油竟然肥了,!_!2011-07-12 08:34:52
Elise
金路_Hana什么时候肥的?太快了吧2011-07-12 08:36:29
fatty99
_Hana金路就这短短3,4天,主要是一吃就吃太多...加上宵夜真是伤不起的哟...2011-07-12 08:38:07
Elise
金路_Hana夜宵绝对桑不起,我几乎不吃高脂肪的东西。。。2011-07-12 09:26:43