fline
fline

小区门口一只白猫,左眼蓝色右眼黄

lihao
李好漂亮呢。2011-04-08 04:24:39
fline
疯兔子李好是啊,波斯猫是这种眼色咩2011-04-08 04:51:37
lihao
李好疯兔子对,波斯猫漂亮的眼睛。2011-04-08 05:31:13
fline
疯兔子李好嗯,野猫的说,如果不脏的话都想抱走…2011-04-08 12:45:05