Forgot password?
franci_s
franci_s

我真的今晚就要买ps3了么。。

562842824
井上心叶
那个不是尚未破解,玩游戏要买正版的吗?
2012-01-06 09:36:39
franci_s
Gio井上心叶
恩。玩正版。
2012-01-06 09:47:38
562842824
井上心叶Gio
购买正版的人值得尊敬啊!!
2012-01-06 09:50:33
yqjun
Y君
XP PS3……好吧,认真就输了= =
2012-01-06 10:34:56
yqjun
Y君
额……我脑残了……那是XP SP3……= =
2012-01-06 10:35:39
franci_s
GioY君
~~~
2012-01-06 11:09:04