Forgot password?
gumirno
gumirno

晚饭没吃果然会头晕么............

little
谷米诺诺
血糖过低么。。活动量太大?
2012-04-29 17:14:08
xifan
分岔谷米诺诺
会的。容易累。
2012-04-29 17:36:05
gumirno
谷米诺诺
活动量确实大了... 昨天漫展然后一天都在走路=v=b 以后晚上还是怎么都吃点东西好嗯..
2012-04-30 05:15:46
gumirno
谷米诺诺分岔
本来昨天漫展就够累的了qwq 看来以后晚饭要好好吃="=
2012-04-30 05:17:08