Halai
Halai

降温了,上午还将近三十度,下午估计也就二十度……

kana
kana羡慕嫉妒恨啊…实验室空调坏掉了…想死嘤嘤嘤<( >﹏<。=)>2010-09-21 08:31:33
Halai
kana估计全国都要降温的,不着急2010-09-21 11:30:07