Forgot password?
Halai
Halai

降温了,上午还将近三十度,下午估计也就二十度……

kana
kana
羡慕嫉妒恨啊…实验室空调坏掉了…想死嘤嘤嘤<( >﹏<。=)>
2010-09-21 08:31:33
Halai
kana
估计全国都要降温的,不着急
2010-09-21 11:30:07