Halai
Halai

明儿要冷了……下雪不冷,化雪冷

kana
kana虎摸。。尽量躲室内吧2011-01-09 10:58:25
Halai
kana只能想办法窝着了2011-01-09 10:59:17
kana
kana虎摸。。被子里多舒服啊。。。2011-01-09 11:00:41
Halai
kana但是要上班的 囧2011-01-09 11:05:33
kana
kana可怜。。。虎摸一下。。2011-01-09 11:07:48
119
拾壹冷吧冷吧~~大家一起來鍛煉2011-01-09 11:35:06