Halai
Halai

这个天没暖气,屋里真冷

fline
疯兔子我这里都热死了...2011-03-26 04:46:00
gone
gone酱不想说话神马的,你懂的~2011-03-26 07:10:19
Halai
疯兔子囧 fline在海南?广东啊?2011-03-26 13:27:37
Halai
gone酱懂得 囧2011-03-26 13:28:08
gone
gone酱醒了?今天睡得好吗?哈哈,关着灯,感觉周围好清爽的~春天神马的~2011-03-26 13:29:09
Halai
gone酱睡的不错,不过找不到人出去玩 囧2011-03-26 13:35:54
fline
疯兔子江南2011-03-26 13:46:37
Halai
疯兔子不过冬天没暖气也是冷啊2011-03-26 13:50:13
fline
疯兔子但现在已经不冷了…一点都不冷了…2011-03-26 14:02:30
Halai
疯兔子春天来的快 ……我也想要温暖的春天 怕冷 o((⊙﹏⊙))o. [抖]2011-03-26 14:06:02