Forgot password?
Halai
Halai

世界杯桌面

可另存后使用~世界杯桌面
bluelemon
茫小果
非常好,感谢
2010-06-17 09:43:37
rockpri
喵小仙儿~
给我原版的
2010-06-17 10:45:11
Halai
喵小仙儿~
点开直接另存就ok啦~
2010-06-17 13:24:30
maodou
momo
您这个有错误啊。。。刚刚的阿根廷比赛您这个桌面上写的是两点半的=。=
2010-06-17 13:36:17
Halai
momo
嗯 这个是比较早的赛程,我今天才从网上找的,没注意就发上来了。估计是因为韩国把比赛时间临时调整~
2010-06-17 13:40:42
maodou
momo
可是其他的好像也不大对哦~~~
2010-06-17 13:47:24
Halai
momo
杯具了 错误 好多 囧~~
2010-06-17 13:48:39
Halai
momo
后天日本那场也错了~
2010-06-17 13:49:05
maodou
momo
我刚刚对了下,错误极其多。。。
2010-06-17 13:52:15
rockpri
喵小仙儿~
不干,要原图
2010-06-17 14:17:17
Halai
momo
嗯 相当多~~~我承认了 囧~
2010-06-17 16:07:33
Halai
喵小仙儿~
错误很多的 算了~
2010-06-17 16:07:45