Halai
Halai

我真的想看看朝鲜进入淘汰赛,哈哈~

nica
华麦麦对朝鲜不满?2010-06-21 08:10:48
Halai
华麦麦囧 进淘汰赛说明朝鲜可以小组出线~2010-06-21 08:15:29
nica
华麦麦不懂,别和我说球2010-06-21 08:18:50
Halai
华麦麦嘿~~~~~2010-06-21 08:19:44
rockpri
喵小仙儿~喵哈哈~~石盖郁闷鸟2010-06-21 08:42:45
Halai
喵小仙儿~囧 幸灾乐祸 ~2010-06-21 08:44:54
rockpri
喵小仙儿~看戏模式ing2010-06-21 08:46:07
Halai
喵小仙儿~我嘞个擦~~看把喵滋儿的2010-06-21 08:46:55
rockpri
喵小仙儿~哼~╭(╯^╰)╮2010-06-21 08:56:12
Halai
喵小仙儿~嘿~2010-06-21 09:00:35