Forgot password?
Halai
Halai

证券从业资格----获得!

lucifer
加百列
恭喜~
2011-06-17 02:21:08
Halai
加百列
( ̄︶ ̄*))抱抱~ 谢谢路西法
2011-06-17 02:21:40
yayoi
哟 恭喜啊 你冷风没白吹啊哈哈
2011-06-17 02:22:31
lucifer
加百列
呃 抱抱………………JQ了
2011-06-17 02:22:37
rockpri
喵小仙儿~
恭喜恭喜
2011-06-17 02:34:29
Halai
哈哈哈哈 冷风吹多了 精神 脑子清醒
2011-06-17 02:36:43
Halai
喵小仙儿~
谢谢喵喵 ( ̄︶ ̄*))抱抱~
2011-06-17 02:36:55
maodou
momo
撒花*★,°*:.☆\( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。
2011-06-17 02:39:53
Halai
momo
谢谢 毛豆 ( ̄︶ ̄*))抱抱~
2011-06-17 02:43:34
fline
疯兔子
哇,恭喜!准备在哪家工作?
2011-06-17 02:58:42
Halai
疯兔子
海通证券……离我家步行5分钟 囧
2011-06-17 03:00:06
fline
疯兔子
天时地利人和,啧啧
2011-06-17 05:04:42
Halai
疯兔子
嗯……我懒 ( ̄_ ̄|||)
2011-06-17 05:58:23