Forgot password?
hui931231
hui931231

qq小号好久没上居然被冻结了…

dogdog074
蕃茄狼落尘
我的5個QQ小號都被凍了...
2015-03-01 16:34:50
hui931231
落尘蕃茄狼
= =说是说账号异常,可是我也没动啥,好久没上了,后来登陆了下,就好了
2015-03-02 08:47:38