i
i

白兰地果然烈多了。。。

119
拾壹Copycat木有喝過,聽著就感覺度數不低2012-03-24 14:18:52
i
Copycat拾壹我就说买来尝尝,结果果然比干红神马的烈多了。这个40度2012-03-24 14:20:28
yixingtianxia
XCopycat只知道喝北京红星或牛栏山二锅头的路过2012-03-24 14:22:29
119
拾壹Copycat從沒有超過20度的飄過……喝了後現在臉刷刷紅了嗎2012-03-24 14:26:52
i
CopycatX我就买来尝尝。。2012-03-24 14:26:59
i
Copycat拾壹木有啊,姐可以喝二两白的2012-03-24 14:32:15
yixingtianxia
XCopycat似乎女孩子还是少喝点比较好2012-03-25 05:17:59
119
拾壹CopycatOMG,酒國千金啊2012-03-25 10:11:51
i
CopycatX没多喝。。。2012-04-03 13:19:24
i
Copycat拾壹尝尝而已2012-04-03 13:19:32