Forgot password?
i
i

现在正好月亮在头顶,如月中天,啦啦啦

Halai
造词呢……哈哈
2010-12-19 14:58:43
i
Copycat
嗯,我是copycat嘛
2010-12-19 15:02:31
Halai
Copycat
哈哈~这也算创新的
2010-12-19 15:06:09
i
Copycat
老师说这叫举一反三
2010-12-19 15:08:20
Halai
Copycat
哦?哈哈 原来是举一反三 不是创新啊
2010-12-19 15:15:18
izzy
呕吐少年
我还以为  如易中天  呢
2010-12-19 15:19:06
i
Copycat
模仿中创新,哈哈
2010-12-19 15:28:29
i
Copycat呕吐少年
易中天他爸肯定想让他如日中天
2010-12-19 15:29:01