i
i

北京,你早!

Dew
Dew起得好早……2010-12-26 21:59:05
stayreal
怪兽啊噗啊噗君拉肚子的流泪强说早2010-12-26 23:35:45
119
拾壹让我想到了汪峰的歌,晚安北京2010-12-27 00:01:25
i
CopycatDew坐火车五点到的北京2010-12-27 01:36:08
i
Copycat怪兽啊噗啊噗君好可怜,摸摸头2010-12-27 01:36:30
stayreal
怪兽啊噗啊噗君Copycat来北京干嘛啊2010-12-27 02:43:34
stayreal
怪兽啊噗啊噗君干燥死了2010-12-27 02:43:59
i
Copycat怪兽啊噗啊噗君我本来就在北京的。。。2010-12-27 04:37:05
i
Copycat怪兽啊噗啊噗君但是暖和啊2010-12-27 04:37:33
stayreal
怪兽啊噗啊噗君Copycat学校的暖气不给力。。。TAT2010-12-27 04:39:41
i
Copycat怪兽啊噗啊噗君那也比南方暖和2010-12-27 04:41:24