Forgot password?
i
i

我就想吃个麻辣烫而已,等这么久公交都不来,要冻死我

lucifer
加百列
今天元旦,公交会不会早下班?
2011-01-01 10:09:28
tianlangtu
小洋
这样吃麻辣烫才够劲
2011-01-01 10:29:19
i
Copycat小洋
吃麻辣烫好多人啊
2011-01-01 10:53:04
i
Copycat加百列
只有等的那一路不来
2011-01-01 10:53:38
tianlangtu
小洋Copycat
哦,那不是要等很久?
2011-01-01 10:54:10
i
Copycat小洋
还好,和人拼桌的
2011-01-01 12:43:43
tianlangtu
小洋Copycat
吃热乎没?
2011-01-01 12:44:25
i
Copycat小洋
早就回来了。。。
2011-01-01 12:46:37
tianlangtu
小洋Copycat
吃饱喝足了,干什么呢?
2011-01-01 13:01:26
i
Copycat小洋
看电影。。。电脑上。。。
2011-01-01 13:02:26
tianlangtu
小洋Copycat
什么电影?
2011-01-01 13:09:10
i
Copycat小洋
阿拉伯的劳伦斯
2011-01-01 13:11:01
tianlangtu
小洋Copycat
哦,很精彩?
2011-01-01 13:12:24
i
Copycat小洋
节奏好慢
2011-01-01 13:13:16
tianlangtu
小洋Copycat
内涵型的?
2011-01-01 13:14:29
i
Copycat小洋
貌似很经典的一部片,1962年的
2011-01-01 13:15:29
tianlangtu
小洋Copycat
好久远啊
2011-01-01 13:16:46