Forgot password?
i
i

鉴于最近减肥成果显著,我决定奖励自己一块奶油蛋糕

rockpri
喵小仙儿~
话说怎么减的
2011-04-02 12:55:10
i
Copycat喵小仙儿~
就睡前瑜伽二十分钟。。。
2011-04-02 13:00:58
rockpri
喵小仙儿~Copycat
瑜伽好多动作好难啊……
2011-04-02 13:02:49
i
Copycat喵小仙儿~
我做的很简单的,只要坚持就会有效果啦。每个动作都有特定的锻炼的部位,你只需要做有用的就可以啊
2011-04-02 13:04:15
rockpri
喵小仙儿~Copycat
我就是不太坚持……不过今天中午把尘封许久的瑜伽垫拿出来了试试看~~
2011-04-02 13:13:05
i
Copycat喵小仙儿~
加油!
2011-04-02 13:13:41
L
L
嗯继续减吧~
2011-04-02 13:18:08
i
CopycatL
嗯 <( ̄︶ ̄)>
2011-04-02 13:21:45