Forgot password?
i
i

本来都关了信号的,想起来没来报体重,所以又开了。。。今天48.8

Halai
好轻……
2011-04-02 20:50:40
i
Copycat
是kg啊,正常的吧
2011-04-03 03:10:06
Halai
Copycat
得看身高……
2011-04-03 03:34:14
i
Copycat
不到一米六啊
2011-04-03 03:43:34
Halai
Copycat
wooo 那正常
2011-04-03 03:44:16
fline
疯兔子
好受啊!!!打击死人了啦!!!
2011-04-04 13:44:56
i
Copycat疯兔子
也矮啦。。。
2011-04-04 14:26:11
fline
疯兔子Copycat
十几厘米无视无视…我初中走出50kg之后就再也没回去过了ToT
2011-04-04 14:32:01
i
Copycat疯兔子
减啊
2011-04-04 14:36:59
fline
疯兔子Copycat
减了…木效果啊…哭啊…
2011-04-04 14:47:04