Forgot password?
i
i

话说我室友几年前吃桃嘴张太大了,下颌骨在耳朵那一块的接口有问题了,经常会疼。。。

kana
kana
我那块骨头也有问题,人家说我是说话说少了。。。orz
2011-04-05 16:31:50
fline
疯兔子
我好庆幸我是正常的…泪目…
2011-04-05 16:33:44
i
Copycatkana
那你多说点。。。
2011-04-05 17:00:48
i
Copycat疯兔子
嗯,吃饭疼,上火疼,嘴张太大也疼。。。
2011-04-05 17:01:17
kana
kanaCopycat
.。。我说不出
2011-04-05 17:23:21
fline
疯兔子Copycat
上辈子的孽…
2011-04-05 17:45:23