Forgot password?
jam319
jam319

有多少喵用GMAIL的吗?

kana
kanaJAM
举手 特定场合用,但是一般注册神马的用的hotmail
2012-02-23 14:32:30
jam319
JAMkana
我一般还是用163,不过现在用Gmail也有了,好像G+已经加了你。
2012-02-23 14:37:11
kana
kanaJAM
gmail和hotmail总抽,真要说还是国内的靠谱啊…回头上g加加你
2012-02-23 14:50:53
jam319
JAMkana
国内的不用老是翻墙,行~
2012-02-23 14:52:23