Forgot password?
jam319
jam319

靠,我既然能吃胖起来,我就能痩回去,坚持每天锻炼身体。加油~~

poppy
水绘JAM
一起加油!
2012-09-04 15:20:16
jam319
JAM水绘
你也减肥?
2012-09-04 15:38:08
Cynthia_D
伝ぺ✿JAM
同加油!
2012-09-05 00:02:00
jam319
JAM伝ぺ✿
加油了。。
2012-09-05 02:19:15
poppy
水绘JAM
对呀
2012-09-05 02:34:18
jam319
JAM水绘
都是向脂肪开战的好战友。
2012-09-05 03:29:17
poppy
水绘JAM
YES~!
2012-09-05 04:11:44
jam319
JAM水绘
经过一个月的锻炼,减去了5斤了,还要继续努力。
2012-09-05 04:13:39
poppy
水绘JAM
膜拜
2012-09-05 04:14:38
jam319
JAM水绘
其实这个是极限了,现在很难在减了,需要多点锻炼才行。
2012-09-05 04:39:08
poppy
水绘JAM
嗯嗯
2012-09-05 05:43:02