Forgot password?
jam319
jam319

今天要去一个高中同学那,突然杯具的发现,我不知道他叫什么名字,请问喵们到时见面怎么打招呼?

kana
kana
不记得名字神马的…是男的就不用打招呼了,是女的猛笑就行了…
2011-05-24 05:03:29
jam319
JAMkana
这个办法好像好傻的~那男的一看就知道你忘记他名字,女的以为你傻了~
2011-05-24 05:07:06
kana
kanaJAM
为毛我觉得屡试不爽呢ʅ(‾◡◝)ʃ
2011-05-24 06:14:13
jam319
JAMkana
因为你是女生好不好~
2011-05-24 06:20:31
kana
kanaJAM
……有差别么……
2011-05-24 06:34:57
jam319
JAMkana
有差别~
2011-05-24 07:14:24