Forgot password?
jam319
jam319

朋友要生日了~不知道送什么东西给他好~要好好考虑一下~

lovesucks
lovesucks
男生的礼物很难选啊~
2011-05-27 13:52:24
jam319
JAMlovesucks
是啊~好难选啊~在淘宝都逛了一圈都还看到合适的。
2011-05-27 14:00:18
lovesucks
lovesucksJAM
哎~女生的话推荐还蛮多的~男生么~不知道选什么诶~
2011-05-27 14:26:51
jam319
JAMlovesucks
女生其实还好买吧~男的就麻烦了~
2011-05-27 14:37:58