jam319
jam319

TONY大神《光明之风》插图

TONY大神《光明之风》插图挺喜欢TONY大神的插图的。
alvase
Cloud没记错的话是叫吴羽冬华吧?感觉是全剧最漂亮的了,可惜我看的光明之泪风里面基本没剧情,完全路人化了……2011-06-02 13:43:01
jam319
JAMCloud其实我看不懂~2011-06-02 14:17:44
alvase
CloudJAM囧……2011-06-02 14:39:07