Forgot password?
jam319
jam319

战斗啊~厉害~不知道吵架跟互打要到什么时候~有没有人报警的~

alvase
Cloud
12点多了,可以以扰民报警了,也为了防止发生命案,呵呵
2011-06-02 16:05:46
jam319
JAMCloud
吵了大概半个钟头,终于停止了~
2011-06-02 16:21:42