JefFli
JefFli

哥竟然栽在祖玛宝藏里几天没有拔出来~~~~

lucifer
加百列是3代吧……我通关了2011-07-05 15:17:45
JefFli
JefFli加百列恩 刚通关.......2011-07-05 17:03:43
lucifer
加百列JefFli完美不?2011-07-06 00:21:07
JefFli
JefFli加百列何谓完美...?2011-07-06 01:01:44
lucifer
加百列JefFli激活所有的宝石技能,收集全部的星星2011-07-06 06:42:31
JefFli
JefFli加百列恩 那就是完美了.....2011-07-06 06:43:18