jidashtubu
jidashtubu

耳機娘。

http://goo.gl/4e1rs
以上3.2M的JPG下載
圖片出不來什麽的我也無能了。
出典:ヘッドフォン少女画報
絵師:月神るな