Forgot password?
juiz
juiz

朋友把上次拍我的照片发给我了,一看吓一跳……尼玛丑死了……谁TM说我上相来的……

hongyongji
洪永吉
女人看自己都丑。。。。。。
2011-07-29 17:39:19
juiz
Juiz洪永吉
呵呵,那倒是的。
2011-07-30 02:23:23
netcat
netcat
不排除你朋友技术问题
2011-07-30 04:00:12
juiz
Juiznetcat
哈哈,他技术应该是不错的那种吧。可能我那个表情傻了点……
2011-07-30 05:59:46