ka_ka_cat
ka_ka_cat

看今天下不下雨

dianxincha
喵饭里一只兔纸喵我这里下了,还被雨淋Q_Q2010-08-14 02:13:23
miaomiaomiemie
喵喵咩咩我这里阳光充足,一会YOGA去 ^_^ 2010-08-14 02:15:37
ka_ka_cat
ka_ka_cat喵喵咩咩你身材一定好好的吧,哈哈2010-08-14 03:09:57
miaomiaomiemie
喵喵咩咩ka_ka_cat 虽不纤细,却也不臃肿。恰到好处 (*^__^*) ……2010-08-14 03:13:00