Forgot password?
ka_ka_cat
ka_ka_cat

说好去年把一本书看完,结果实在禁不住和喵朋兔友聚会通宵的诱惑,今年接着看吧╮(╯▽╰)╭

tianlangtu
小洋
谁是猫谁是兔?
2011-01-01 14:24:41
ka_ka_cat
ka_ka_cat小洋
兔是有一对长耳朵、红眼睛的;没有的肯定都是猫咯<( ̄︶ ̄)>
2011-01-01 14:36:44
tianlangtu
小洋ka_ka_cat
(⊙o⊙)…没看出来谁是兔哦
2011-01-01 14:39:54
ka_ka_cat
ka_ka_cat小洋
tianlang那个啥来着,赶紧照镜子去
2011-01-01 14:44:02
tianlangtu
小洋ka_ka_cat
╭(╯^╰)╮我用照么,绝对没有那么长的耳朵
2011-01-01 14:46:26