keshui
keshui

总有个人,会让你伤心凝神。所以,如果不是真爱,还是不要在乎太多比较好

kenesou
littlebibi瞌睡说来一发不然就太伤神了2013-03-26 16:04:30
kenesou
littlebibi瞌睡说来一发不然就太伤神了2013-03-26 16:04:30
keshui
瞌睡说来一发littlebibi是啊,本来就没那么多心...2013-03-26 16:06:30