Forgot password?
koyomi
koyomi

日常ETV看着完全没有以前的感觉嘛……

angelcn
兔控koyomi
其实什么叫ETV....
2012-01-11 12:33:58
koyomi
koyomi兔控
1月重制了一个12话的精编版……
2012-01-11 12:57:20
angelcn
兔控koyomi
貌似这种制作不需要什么技术含量吧...就剪辑一下而已...╮(╯╰)╭
2012-01-11 13:02:53
koyomi
koyomi兔控
是抱着"会不会有新内容"的想法去看的 结果完全是精编啊= =|||
2012-01-11 13:05:06