koyomi
koyomi

不行了……企鹅罐补了10话还是一点内情都没有 看得直犯恶心了( ̄_ ̄|||)

airlandon
youkalikoyomi11话很关键2012-02-25 09:47:32
koyomi
koyomiyoukali……还是缓缓再看好了……看尸鬼时留下的阴影啊= =2012-02-25 11:39:43
airlandon
youkalikoyomi这片追番和补番感受会差很大,追番很爽的2012-02-25 11:51:50
koyomi
koyomiyoukali要是不明不白的看十周……当时要是追了估计早就弃了=。=2012-02-25 12:13:51
airlandon
youkalikoyomi我也是看了7周后弃掉,后来又捡起来的。后面几集很棒。特别是最后一集,看直播看得我泪目。2012-02-25 12:38:53
koyomi
koyomiyoukali我也差不多 新番的时候没想追 完结后反响不错才下来补的……2012-02-25 12:58:18