koyomi
koyomi

一天收了盛夏、银魂、Another三个尾 真是……是高兴呢还是茫然呢……

calista
小Ckoyomi我今天收了两个尾...银魂和夏目......惆怅啊...2012-03-27 11:13:01
koyomi
koyomi小C补夏目时觉得自己泪点好偏……只被ED感动到了……2012-03-27 11:20:18
calista
小Ckoyomi那我应该算泪点负数的,,,吧- -2012-03-27 11:30:37
koyomi
koyomi小C我一直有反思是不是太冷血了=。=2012-03-27 11:35:39
calista
小Ckoyomi不会吧,呵呵。有些桥段可以打动你有些不可以,和各人的经历感受有关~好正常的^^2012-03-27 11:42:30
koyomi
koyomi小C没那么严重~看妖尾银魂什么的还是经常中泪点的╮( ̄▽ ̄")╭ 2012-03-27 11:48:13