Forgot password?
koyomi
koyomi

我靠!下好的漫画被删了!!

little
koyomi
为什么。。- -莫非真的是自动删的?
2012-04-11 02:19:47
koyomi
koyomi
嗯……装应用的时候没空间了 然后忽然又出现1G……
2012-04-11 02:28:09
koyomi
koyomi
后来发现漫画没了……
2012-04-11 02:28:16
little
koyomi
好神奇。。没试过自动删东西的经历。。那个app这么霸道?
2012-04-11 02:41:24
koyomi
koyomi
还是不明白……不过是在用91装东西而已……
2012-04-11 02:55:00
koyomi
koyomi
看漫画是另一个app啊……为什么=。=|||
2012-04-11 02:55:28
little
koyomi
呃。。换个其他的吧。。估计是91的问题。。
2012-04-11 02:56:22
little
koyomi
。。貌似91没什么优点诶。。
2012-04-11 02:57:46