Forgot password?
koyomi
koyomi

动新的新番介绍碟居然把摘希和伊御搞反了~“性格娇蛮的少女伊御和超级冷淡的少年摘希”XDDDD

Giru
Girukoyomi
娇萌的少年和冷淡的少女才是正解吗?总觉得有什么坏掉了
2012-04-21 15:07:49
koyomi
koyomiGiru
少女才是摘希啊……不过伊御也不应该说是冷淡啊= =
2012-04-21 15:26:17