Forgot password?
koyomi
koyomi

果然是很纠结的片子……o(TヘTo)

果然是很纠结的片子……o(TヘTo)果然是很纠结的片子……o(TヘTo)果然是很纠结的片子……o(TヘTo)
spritschelf
斯大妥思托赖库koyomi
当年就是这份纠结唤起了我死去多年的少女心啊……
2012-05-03 14:49:18
koyomi
koyomi斯大妥思托赖库
还没补完就不行了啊……纠结的都看不下去了
2012-05-03 14:57:48
spritschelf
斯大妥思托赖库koyomi
排除纠结的恋爱关系还有青春呢,尤其是竹本的成长……话说我也想学竹本去自行车旅行
2012-05-03 15:19:36
gumirno
谷米诺诺koyomi
看了之后更加想画好画了・(Pω`q。●)・
2012-05-03 16:10:47
koyomi
koyomi斯大妥思托赖库
我也是、想去寻找自我……
2012-05-04 04:42:37
koyomi
koyomi谷米诺诺
看了以后觉得画画好难……
2012-05-04 04:45:25