Forgot password?
koyomi
koyomi

明天考试了……几天复习下来只有第一天效率最高、而且刚刚发现貌似复习方向也错了……理论虽然都有大概印象了,具体实现基本都想不起来= =|||听天由命……

little
koyomi
加油~祝福~~
2012-05-28 14:37:27
koyomi
koyomi
3Q……心里感觉好没底……
2012-05-28 14:58:27
little
koyomi
安心啦。。可以的。。。加油。。
2012-05-28 15:00:11