koyomi
koyomi

做了一个多小时的爱疯主题,做完说好了保存完成结果下载下来只剩主屏壁纸了(╯‵□′)╯︵┻━┻

little
koyomi大悲剧。。2012-08-09 10:53:54
koyomi
koyomi91太坑爹=。=2012-08-09 11:01:26
boz_z
波仔koyomi早就放弃91了orz2012-08-09 13:43:51
koyomi
koyomi波仔好想自己做个主题……2012-08-09 13:50:59
leadsbeauty
相生佑子koyomi啊哈哈哈哈我就笑笑不說話2012-08-09 18:37:12