koyomi
koyomi

和班级一宅友聊了两个小时QQ......睡意全无......

little
koyomi=。= 来来来。。我们再聊两个小时。。2012-08-21 17:28:34
koyomi
koyomi......你时差党么...这么精神= =2012-08-21 17:32:14
little
koyomi明显不是。。我和你同处一个国度。。至于精神嘛。。=- =人家也不想的。。我都想长眠不复醒咧。。。但是。。但是。。这到底是命运的纠葛,还是生命的无奈,让我们继续看下去。。。。2012-08-21 17:36:20
koyomi
koyomi是什么让你的文艺之魂复苏了......2012-08-21 17:38:01
little
koyomi^^ 在听大龄文艺女青年之歌2012-08-21 17:39:15
koyomi
koyomi明天我去听听......2012-08-21 17:40:30
little
koyomi╰( ̄▽ ̄)╮很萌哒。。喵喵喵喵的。。。一首很老的歌儿~~2012-08-21 17:42:01