koyomi
koyomi

很悲伤的故事……

很悲伤的故事……早饭都没食欲了- -
vivi
一人の旅koyomi恩 女主和我同月同日生2012-08-28 01:38:58
koyomi
koyomi一人の旅诶 远子学姐?2012-08-28 01:50:53
vivi
一人の旅koyomi恩 天野远子2012-08-28 01:52:10
koyomi
koyomi一人の旅喔……我还没找到和我同天生日的人物呢2012-08-28 01:54:32
vivi
一人の旅koyomi我有两个……seed里的芙蕾雅 和 远子……另外菅野大神和我生日很接近一直沾沾自喜2012-08-28 01:56:07
koyomi
koyomi一人の旅声优的话我和大白的CV置鲇龙太郎是一天~2012-08-28 01:58:04
vivi
一人の旅koyomi声优我就不了解了。。2012-08-28 02:05:02
koyomi
koyomi一人の旅我也是偶然看到的 我都不看死神的XDDDD2012-08-28 02:25:21