koyomi
koyomi

啊 瞬间就被主持人排除到中国人之外了……《我爱你中国》这首歌我真没听过

little
koyomi哈。。你也看电视。。2012-09-30 13:04:14
koyomi
koyomi是呀 当中秋晚会看了ww2012-09-30 13:25:38
little
koyomi哈哈。。本来就是中秋晚会~~合并的~2012-09-30 13:28:44
koyomi
koyomi质量很高呀~2012-09-30 13:35:57
little
koyomi是的哇。。但是现场的音效没有当初录播的音效好~~更无语的是。。= = 直接还插播广告。。我了个去。。2012-09-30 13:40:16
koyomi
koyomi直播的话需要换场嘛~理解理解~2012-09-30 13:49:02
little
koyomi(>﹏<)但是其他的台直播都没这样的。。。2012-09-30 13:51:41
koyomi
koyomi商业嘛~广告费高高的XDDD2012-09-30 13:54:15