Forgot password?
koyomi
koyomi

玩了一关……还是等汉化吧= = 总觉得画面没什么长进……

kwongwa
Agorakoyomi
好像还是用旧的游戏引擎,所以应该画面不会大改观,只希望剧情不要想cod7那样混乱纠结就行了。应该要20g以上空间吧》?
2012-11-13 05:54:48